Diễn Đàn

Báo Tự Do Ngôn Luận số 3

Báo Tự Do Ngôn Luận số 3, ngày 15 tháng 5, 2006. Tiếng nói của người dân Việt Nam đòi quyền tự do thông tin,

Báo Tự Do Ngôn Luận số 2

“Đôi lời cùng bạn đọc” đăng ở trang 1 của tờ báo. (vì quan trọng nên đăng thêm một kỳ Bạn thân mến, Tờ báo

Báo Tự Do Ngôn Luận số 1

“Đôi lời cùng bạn đọc” đăng ở trang 1 của tờ báo. Bạn thân mến, Tờ báo Bạn đang cầm trên tay quá khiêm tốn

Tiến Trình Lập Pháp Của Quốc Hội

Nhiệm vụ chính yếu của Quốc Hội là “lập pháp”. Nhưng “lập pháp” không chỉ có nghĩa là “làm ra luật”, bởi lẽ ngoài bổn