Diễn Đàn

Báo Tự Do Ngôn Luận số 17

Báo Tự Do Ngôn Luận số 17, ngày 15 tháng 12, 2006. Tiếng nói của người dân Việt Nam đòi quyền tự do thông tin,

Báo Tự Do Ngôn Luận số 16

Báo Tự Do Ngôn Luận số 16, ngày 01 tháng 12, 2006. Tiếng nói của người dân Việt Nam đòi quyền tự do thông tin,

Kháng Thư số 9 của Khối 8406

Kỷ niệm 8 tháng thành lập Kháng Thư số 9 của Khối 8406 phản đối Chỉ Thị 37/2006/CT-TTg “Về việc thực hiện kết luận của

QUYỀN LỢI CÔNG NHÂN

Chủ nghĩa cộng sản cho rằng quyền lợi của công nhân và lợi nhuận của tư bản mâu thuẫn nhau từ bản chất và đã

Đề Nghị Khẩn Thiết Trợ Giúp

Trân trọng Kính gửi:  Ông Nguyễn Minh Triết – Chủ tịch nước CHXHCN Việt nam.  Ông Nguyễn Phú Trọng – Chủ tịch quốc hội nước

Báo Tự Do Ngôn Luận số 15

Báo Tự Do Ngôn Luận số 15, ngày 15 tháng 11, 2006. Tiếng nói của người dân Việt Nam đòi quyền tự do thông tin,