Hoạt Động của Việt Tân

Thư Của 3 Đảng Viên Việt Tân

Thư của 3 đảng viên Việt Tân Nguyễn Xuân Trang, Mai Hữu Bảo và Nguyễn Tấn Anh Kính gởi đồng bào trong và ngoài nước.