Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Hong Kong, Việt Nam chung mối hiểm họa Bắc Triều

Dự Luật Dẫn Độ ở Hong Kong lập ra nhằm “thủ tiêu” những nhà hoạt động, những người bất đồng chính kiến “có hại” cho Trung Hoa đại lục ? Cũng giống như Dự Luật Đặc Khu ở Việt Nam nhằm để “bán” đất cho Tàu,  Luật An Ninh Mạng bịt miệng, khống chế quyền tự do ngôn luận của người dân Việt Nam, để cho giới chóp bu CSVN dễ dàng thực thi hành theo lệnh của “Bắc Triều”?

Youtube Việt Tân