Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Kiêu ngạo nằm trong nguyên nhân đại dịch vẫn hoành hành

Thêm một lần nữa, tình trạng hỗn loạn ở Hà Nội sau khi áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế giao tiếp giữa người với người để ngăn chặn COVID-19 lan rộng, chứng minh sự bất lực của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam đã vượt xa mức độ bình thường để trở thành… vĩ đại đến đáng sợ!

Nếu xem xét kỹ những giải pháp mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam đã ban hành và thực thi, có thể thấy nguyên nhân tạo ra bất toàn và bất cập, khiến hậu quả của đại dịch ở Việt Nam trở thành trầm trọng là vì những viên chức hữu trách đinh ninh, cả họ lẫn các hệ thống của họ… vĩ đại!

Bài trích: Kiêu ngạo nằm trong nguyên nhân đại dịch vẫn hoành hành – Trân Văn/ VOA

Youtube Việt Tân