Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Lý Thái Hùng: Ông Trọng đưa Trần Quốc Vượng và Vương Đình Huệ vào “tứ trụ”

Ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân nhận định về cuộc tranh giành “ghế” trước đại hội 13 của đảng CSVN.

Sau khi công bố Quy Định 214 vào ngày 2 tháng Hai, trong đó nêu ra một số tiêu chuẩn chọn lựa thành phần Tứ Trụ cho đại hội 13, thì vào ngày 7 tháng Hai vừa qua, tức là chỉ 5 ngày sau, Bộ Chính Trị đã đột ngột công bố quyết định cách chức bí thư thành phố Hà Nội của ông Hoàng Trung Hải, và bổ nhiệm Phó Thủ Tướng đặc trách kinh tế Vương Đình Huệ lên thay thế.

Trong buổi lễ trao quyết định này, ông Trần Quốc Vượng, Thường Trực Ban Bí Thư đã cho biết là việc thay đổi này xuất phát từ “thực tế tình hình thủ đô”. Thực tế đó là gì? Ông Vượng không giải thích, nhưng việc cách chức ông Hoàng Trung Hải trong lúc nhiệm kỳ bí thư chỉ còn một năm, và thuyên chuyển ông này về tiểu ban văn kiện đại hội 13, vốn là tiểu ban ngồi chơi xơi nước, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Nguyễn Phú Trọng, là câu hỏi lớn!

Sự kiện ông Hoàng Trung Hải bị cách chức bí thư Hà Nội một cách đột ngột, sau khi bị Bộ Chính Trị ra quyết định kỷ luật cảnh cáo vì làm thất thoát 4.000 tỷ đồng của công ty Gang Thép Thái Nguyên, cho thấy là sự đấu đá giữa các phe đã bắt đầu.

Youtube Việt Tân

XEM THÊM: Ông Lý Thái Hùng: Những thách đố CSVN phải đối mặt trong năm 2020