Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Nếu chống dịch như chống giặc… thì lãnh đạo cần làm nhiều hơn là những tuyên bố lên gân

Với phương châm “chống dịch như chống giặc” của chính quyền từ trước đến nay, những câu đao to búa lớn như trên không làm ngạc nhiên.

Điều đáng thắc mắc là chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh kiểu gì.

Trích bài: “Nếu đây là thời chiến…” – Năng Tịnh – Luật Khoa tạp chí

XEM THÊM: