Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

“Nhóm lợi ích” huỷ hoại môi trường ở Việt Nam và tấn công AirVisual App

Trao đổi về vấn đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Các bạn trẻ trao đổi về vấn đề tại sao người dân ở Việt Nam không lên tiếng về biến đổi khí hậu, về ô nhiễm môi trường, trong khi tình trạng ô nhiễm không khí tại Việt Nam đã lên đến mức gây hại nghiêm trọng cho sức khoẻ con người.

Phải chăng vì nhà nước sợ người dân tụ tập đông, sợ người dân lập hội nên đàn áp, bắt bỏ tù những người lên tiếng vì môi trường biển bị Formosa ô nhiễm, vì cây xanh bị chặt bỏ? Vì nhà máy, xí nghiệp là sân sau của các quan chức nhà nước nên họ không thực thi các luật về bảo vệ môi trường?

Youtube Việt Tân