Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ Cộng Sản Việt Nam

Đảng Cộng Sản Việt Nam không mạnh như chúng ta tưởng. Đảng đang bị bệnh, thậm chí bệnh còn nghiêm trọng hơn những người lãnh đạo như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng hay Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc.

Đảng CSVN đã thay đổi trở thành một chính đảng phục vụ cho lợi ích các gia tộc và tư bản thân hữu của giai cấp thống trị… Lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vốn là niềm tin của đảng viên, không còn nữa. Chất keo gắn bó, đoàn kết nội bộ, chỉ là Quyền và Tiền.

Tập đoàn lãnh đạo đảng nay chỉ loay hoay lo những chuyện tranh chấp quyền lực, bố trí nhân sự và quân bình lợi ích phe nhóm, thay vì quan tâm đến những vấn đề hiện đại hoá, canh tân đất nước và quốc kế dân sinh.

Chế độ Cộng sản đang đứng trước nhiều thách thức tồn vong.

Bài trích: “Những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ Cộng Sản Việt Nam” – Vũ Ngọc Yên

Youtube Việt Tân