3.Công an

Chúng tôi đã bị lừa

Sáng thứ hai 30.6.2009, mọi người báo cho chúng tôi biết có một bài viết trên báo CAND Online liên quan đến chuyện cái laptop

Một lũ khôn nhà dại chợ!

Trong những năm gần đây, số lượng công nhân Trung Quốc đến Việt Nam làm việc ngày càng đông. Hệ quả là đã dẫn đến

Khi công an nhà nước đuối lý

Về tình trạng nhà nước Cộng Sản Việt Nam áp dụng luật pháp tuỳ tiện, báo Thanh Niên số ra ngày 22-3-2007, đăng lời nhận