3.Công an

Đi thăm thày giáo Đinh Đăng Định

Chiều tối ngảy 13-2-2014, mình và một bạn trẻ vào thăm thầy Đinh Đăng Định. Vợ của Thầy thấy chúng tôi định đỡ Thầy ngồi