3.Công an

Đồng hành cùng Giáo Xứ Mỹ Yên

9/8/2013 THÔNG CÁO BÁO CHÍ FOR IMMEDIATE RELEASE Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam Liên Lạc: Lm. Paul Van Chi Chu paulvanchi@yahoo.com Tel:

Côn đồ thăng cấp

“Tướng, tướng nữa, côn đồ thăng cấp nữa, Cho ruộng đồng lúa lép, thuế bay hơi, Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,

Im lặng hay là chết!

Nói, nói nữa và nói mãi, tất cả sự phản đối dường như vô tác dụng đối với ngành tư pháp và công an Việt

Công an Dương Nội bảo kê cho ai?

Trong khi bọn côn đồ được nhà thầu thuế tới hăm dọa tấn công người dân Dương Nội, thì công an đứng nhìn và còn

Khi quỷ sứ mời

Biết tin anh đã ra khỏi nhà tù nhỏ và trở về nhà từ lâu nhưng đến ngày 18/03/2012 tôi mới có dịp về thăm