3.Công an

Lời dặn nhau

Trở về nhà trên xe của bộ Công an sau 18 tiếng “làm việc” cùng cơ quan an ninh, tôi đã có một cuộc tranh

Hai bức hình – Một thực trạng

Hàng rào các thanh niên “băng đỏ” giăng ra ngăn chận đồng bào tưởng chừng như thành trì vững chắc bảo vệ chế độ độc

Dân công khai tố giác côn an

Xin giới thiệu đến quí bạn đọc đoạn video người dân tố cao trực tiếp công an chìm, cho thấy sự phẫn nộ của người

Tôi có phải bị tù tại gia?!?

Sáng nay, mới hơn 7 giờ, ba công an, hai ở Bộ, một ở Sở lại đến nhà tôi. Sau những căng thẳng vì quá