án oan

Vụ oan án Hồ Duy Hải: Sau phiên toà giám đốc thẩm sẽ là gì?

Ngày 6 tháng Năm, Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa giám đốc thẩm xem xét lại bản án tử hình đối với Hồ Duy Hải sau 12 năm. Dự kiến phiên tòa này sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ 6 – 8/5/2020.

Căn cứ vào Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, “Giám đốc thẩm là xét lại bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án.”