chủ trương lớn

Đảng ngồi xổm trên đầu quốc hội

Mặc dù chỉ là một cơ quan đảng và giành hết mọi quyền ra quyết sách ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người dân, nhưng Bộ chính trị lại chưa bao giờ chịu trách nhiệm về bất cứ chính sách thất bại nào từ trước đến giờ. Sự vô trách nhiệm ấy đã đưa đất nước ngày càng lụn bại, rách nát!

Đặt quê hương vào từng canh bạc

Những gì của người xưa để lại, chỉ thấy họ sẵn sàng đặt cược cuộc đời của mình cho tổ quốc, bất kể sống thác ra sao. Nhưng hôm nay, nghịch lý là người cầm quyền mang quê hương vào những canh bạc – một vốn bốn lời, nhưng tai ương và khốn cùng thì chỉ thuộc về dân tộc và tổ quốc.

Ông Nguyễn Xuân Phúc lại làm dáng

Tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN hôm 13 tháng Chín vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố một cách rất tự tin hai điều mà khi nghe xong không ai hiểu thủ tướng muốn nói gì: “Việt Nam không muốn là người giỏi nhất, nhưng muốn là bạn của những người giỏi nhất trong nền kinh tế toàn cầu.”

Vụ áp phe cuối cùng!

Ông Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề xuất của Thành Hồ trong việc chuyển đổi 26.000 hecta đất nông nghiệp của thành phố thành đất ở đô thị, công nghiệp, dịch vụ.