hội nghị trung ương 13

Phúc - Trọng - Vượng: Ai ở, ai về?

Hội nghị trung ương 14 có chuẩn bị xong không?

Sự kiện phải có liên tiếp 3 hội nghị trung ương mà chưa đóng lại vấn đề nhân sự cho người ta thấy sắp tới đây hội nghị trung ương 14 cũng sẽ là trận đấu quan trọng một mất một còn giữa hai phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng.

Nói cách khác, một lần nữa lịch sử chuyển giao quyền lực không bình thường trong đảng Cộng Sản Việt Nam lại tái diễn. Trận chiến chuẩn bị đại hội 12 vào những năm 2015 và 2016 mà giờ chót ông Nguyễn Tấn Dũng bị loại, nay sẽ tái diễn vô cùng quyết liệt với việc chuẩn đại hội 13 hiện nay…

Ông Lý Thái Hùng: Vì sao hội nghị trung ương 13 không có kết quả “tứ trụ,” Nguyễn Tấn Dũng vẫn gây ảnh hưởng

Ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân nhận định về kết quả của hội nghị trung ương 13, về những diễn biến liên quan đến sự sắp xếp nhân sự cho hàng ghế tứ trụ. Tại sao hội nghị 13 không đề cập gì đến nhân sự Bộ Chính Trị khóa 13 và nhất là hàng tứ trụ? Những xung đột nào giữa các phe nhóm trong đảng dẫn sự chậm trễ trong quyết định về nhân sự tứ trụ?…

Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Kiên Giang cho biết đến thời điểm này (6/10/2020) tỉnh ủy Kiên Giang chưa nhận được văn bản chính thức về việc thủ tướng chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị (trong ảnh) giữ chức thứ trưởng Bộ Xây Dựng mà chỉ biết qua báo chí đăng tải. Ảnh: Zing

Sóng gió ngầm trong hội nghị trung ương 13

Nguyễn Thanh Nghị nghỉ chức bí thư Kiên Giang về làm thứ trưởng để chuẩn bị lên ghế bộ trưởng Bộ Xây Dựng trong chính phủ mới? hay là ngồi chơi xơi nước chờ đến tháng Hai, 2021, tức sau đại hội 13 để… bị cho vào lò?