Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2022

Từ trái: Nguyễn Thị Thu Vân, đại diện đảng Việt Tân tại Hòa Lan; Tạ Thị Bích Chi hỗ trợ phiên dịch cho LS Đài; Luật Sư Nguyễn Văn Đài, đại diện Hội Anh Em Dân Chủ; Nguyễn Hữu Phước, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan; và phía Hòa Lan: Erik Van Oudheusden và bà Mirjam Hoogendam phụ trách về chính sách cho các nước Á châu, trong buổi vận động nhân quyền tại Bộ Ngoại Giao Hòa Lan hôm 14/12/2022. Ảnh: Cơ sở Việt Tân tại Hòa Lan

Vận động chính phủ Hòa Lan dùng “gậy” trong chính sách ngoại giao với CS Việt Nam

Chính phủ Hòa Lan cần áp lực mạnh mẽ lên Hà Nội trước các vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN là đề nghị mà các vị đại diện phía Cộng Đồng Người Việt, Hội Anh Em Dân Chủ và đảng Việt Tân tại Hòa Lan đã chuyển đến đại diện của Bộ Ngoại Giao Hòa Lan trong buổi gặp gỡ hôm 14/12, nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2022.

Cơ Sở Việt Tân tại Sydney cùng đồng bào xuống đường để vinh danh Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, tố cáo trước công luận Úc Châu thảm trạng chà đạp nhân quyền nghiêm trọng hiện nay tại Việt Nam và tranh đấu cho các Tù nhân Lương tâm Việt Nam hôm 11/12/2022 tại Quảng trường Freedom Plaza – Cabramatta, Úc châu. Ảnh: Cơ sở Việt Tân Sydney

Sydney hát và xuống đường cho nhân quyền Việt Nam

Ông Trần Thanh Long, Đại diện Cơ sở Sydney phát biểu mở đầu cuộc xuống đường lúc 11 giờ trưa. Ông đã nhấn mạnh: Chúng tôi, những người Việt Nam ở Úc và trên toàn thế giới, muốn làm sáng tỏ tình trạng đàn áp đang tiếp diễn tại Việt Nam đối với các nhà hoạt động ôn hòa cho nhân quyền và các mối quan tâm khác như bảo vệ môi trường, chống bât công, những cái chết đáng ngờ trong tù, tranh đấu cho công bằng giáo dục, quyền được chăm sóc sức khoẻ đầy đủ v.v…

Cơ sở Việt Tân và Cộng đồng người Việt khu vực đại đô thị Toronto, Canada hôm 10/12/2022 đã phối hợp cùng nhiều cộng đồng sắc dân khác biểu tình trước tòa thị chính cũ ở Toronto để hưởng ứng Ngày Quốc Tế Nhân Quyền.

Toronto biểu tình hưởng ứng Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2022

Các thành viên cơ sở Việt Tân và Cộng đồng người Việt khu vực đại đô thị Toronto, Canada đã phối hợp cùng nhiều cộng đồng sắc dân khác biểu tình trước tòa thị chính cũ ở Toronto để hưởng ứng Ngày Quốc Tế Nhân Quyền hôm 10/12/2022.

Phái đoàn gồm nhiều tổ chức trong cộng đồng người Việt tại Orange County, Miền Nam California, Hoa Kỳ tiếp xúc, vận động Dân Biểu Young Kim (Cộng Hòa) và DB Lou Correa (Dân Chủ) hôm 9/12 nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2022.

Phái đoàn người Việt tại Orange County vận động nhân quyền với dân biểu Hoa Kỳ

Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10/12, một phái đoàn gồm đại diện Cơ sở Việt Tân và nhiều tổ chức trong cộng đồng người Việt tại Orange County, Miền Nam California, đã đến gặp hai Dân Biểu Hoa Kỳ Young Kim (Cộng Hòa) và Lou Correa (Dân Chủ), hôm 9/12/2022, nhằm vận động chính giới Mỹ quan tâm đến các vi phạm nhân quyền trầm trọng dưới chế độ độc tài CSVN và kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ có hành động cụ thể trước sự gia tăng đàn áp nhân quyền trong nước.