Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng nhận huân chương hữu nghị từ TBT đảng CSTQ Tập Cận Bình. Ảnh: Viện Kiểm Sát Tối Cao

Giải mã vài hiện tượng trong “các buổi chầu” của ông Nguyễn Phú Trọng

“Tập Hoàng Đế” là của người Tàu. Thiên triều là của Trung Quốc. Ấy vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng đánh giá tích cực, cam kết “chia sẻ” và “tham gia” vào quá trình xác lập “trật tự thế giới mới” – “Pax Sinica.”

Nếu trót lọt, Việt Nam vẫn là chư hầu, biên viễn. Đại quốc có thể dốc toàn bộ sức người sức của cho quyền lực của hoàng đế. Lân bang như ta mà dồn quốc lực vào đấy thì để thu lại được cái gì? Chưa nói, người dân Việt có hứng thú, có cộng hưởng với các giá trị của cái trật tự chỉ phục vụ cho lợi ích của thiên triều hay không?

Hội chứng Bắc Kinh của giới cầm quyền Hà Nội. Ảnh: Việt Tân

Hội chứng Bắc Kinh của chính quyền Hà Nội

Để bày tỏ sự phục tùng và tôn kính Bắc Kinh, Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố từ chối mọi liên minh quân sự và không cho phép bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự trên đất Việt Nam. Đúng là, đây là chính sách của CS Việt Nam từ lâu. Nhưng lần này, ông Trọng đã đi xa hơn bất kỳ nhà lãnh đạo cộng sản nào khác của Việt Nam trong việc ưu tiên quan hệ với Trung Quốc.