phản đối đường lưỡi bò

Nhà hoạt động Trương Dũng không nhận mình là bị cáo, và không nhận mình có tội. Thậm chí, ông còn hô khẩu hiệu phản đối đảng Cộng sản trước tòa

Nhà hoạt động Trương Văn Dũng hô “đả đảo Cộng sản” trong phiên phúc thẩm

Nhà hoạt động người Hà Nội này được biết đến thông qua các hoạt động xã hội, điển hình như phong trào biểu tình ôn hoà phản đối đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, phản đối việc chặt hàng ngàn cây cổ thụ ở trung tâm thành phố Hà Nội, phản đối nhà máy Formosa đã gây ra thảm họa môi trường biển miền Trung năm 2016, phản đối vi phạm nhân quyền, và đòi tự do cho nhiều tù nhân lương tâm…