TL-LQQuân

Cùng Thân Phận Người Tù

(Cái bắt tay của người tù và cai tù trước nhà tù cộng sản) Thân yêu tặng luật sư Lê Quốc Quân Tôi người Việt

Ls Lê Quốc Quân ra khỏi tù

Ls Lê Quốc Quân đã mãn hạn tù vào ngày 27 tháng 6, 2015 sau khi ở tù 30 tháng vì tội “trốn thuế” dàn

Bằng Hữu trong thơ Lê Quốc Quân

Đọc những câu thơ của Ls Lê Quốc Quân viết tặng người bạn tù Nguyễn Xuân Nghĩa người ta sẽ cảm nhận một nỗi ấm