Việt Nam

Hãy là ngọn gió đổi thay. Ảnh: Chân Trời Mới Media

Hãy là ngọn gió đổi thay!

Cộng Sản biến đất nước ta thành một bãi rác đạo đức khổng lồ, hôi tanh và thầy Minh Tuệ là một cơn gió thoảng mang lại một chút không khí trong lành cho đất nước.

Đảng Cộng Sản có thể sẽ dập tắt hiện tượng Minh Tuệ, nhưng tinh thần Minh Tuệ sẽ sống mãi nếu mỗi người chúng ta hãy tự thay đổi mình để trở thành một Minh Tuệ, để giữ cho ngọn lửa Minh Tuệ sáng mãi trong tâm thức của người dân Việt Nam.

Ảnh: Tư liệu của Việt Tân

40 Năm – Chặng Đường Dài Mà Ý Nghĩa Nhất Của Đời Tôi

Vào thời điểm ấy, như một số đồng hương, tôi vẫn có thành kiến với các hoạt động chính trị. Nhưng tôi đã không ngần ngại gia nhập Mặt Trận khi thấy được con đường lý tưởng và nhân bản mà chiến hữu Chủ tịch Hoàng Cơ Minh và các chiến hữu Tiên Phong đã vạch.

Đã qua bốn thập niên mà tôi vẫn luôn cảm kích và biết ơn cơ duyên đã đưa đẩy cho tôi biết đến Mặt Trận, tiền thân của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (gọi tắt là Việt Tân), tổ chức đã gắn liền với cuộc đời tôi như một đại gia đình, trong đó các chiến hữu thân quý của tôi chính là anh chị em ruột thịt.

Một trong số nhiều điểm biểu tình tại Sài Gòn chống Dự luật Đặc khu, tháng 6/2018. Ảnh minh họa: Internet

Hoa Thế Hệ

Dân nước tôi/ Bằng đôi chân mình xốc tới đi dựng tương lai/ Tất cả một lòng/ Đi gieo mầm dân chủ/ Nói làm sao cho đủ/ Giữa lòng đất nước bốn ngàn năm/ Vẫn còn đây một dân tộc anh hùng/ Mang nỗi tự hào và chung niềm khao khát…