Thông Báo

Thư Đầu Năm Bính Thân 2016

Thư Đầu Năm Bính Thân 2016 Kính Gửi Đồng Bào Việt Nam   Kính thưa đồng bào, Thấm thoát một mùa Xuân mới – Xuân

Thư Đầu Năm Ất Mùi 2015

Thư Đầu Năm Ất Mùi 2015 Kính Gửi Đồng Bào Việt Nam Kính thưa đồng bào, Năm 2015 đánh dấu 40 năm kể từ khi