Thông Báo

Thư Đầu Năm Nhâm Thìn 2012

Thư Đầu Năm Nhâm Thìn 2012 Kính Gửi Đồng Bào Việt Nam Nghe âm thanh “Thư Đầu Năm Nhâm Thìn 2012” Kính thưa đồng bào,