Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Tình hình Việt Nam: Xã hội bất mãn, đấu đá nội bộ bất phân thắng bại

Tình hình Việt Nam hiện đang ở vào thời kỳ mở đầu của những bất mãn xã hội và những ngấm ngầm phân hóa nội bộ đảng.

Kinh nghiệm cho thấy, 3 yếu tố cần phải có để đưa đến sự sụp đổ của các chế độ độc tài tại Đông Âu, là đấu đá nội bộ bất phân thắng bại, thứ hai là kinh tế khủng hoảng không còn có thể cứu vãn, và thứ ba bất mãn xã hội cùng với những cuộc phản kháng của người dân lan rộng ở nhiều nơi khiến chế độ lúng túng đối phó.

Việt Nam hiện đang hội tụ cả ba yếu tố này. Guồng máy thống trị như một cỗ xe đang lao dốc không phanh; với lực đẩy kiên trì và mạnh mẽ của người dân, con tàu CSVN sẽ chỉ có một điểm đến duy nhất, đó là đáy vực.

Việt Nam 360