April 13, 2019

Nền giáo dục dối trá tại Việt Nam

Trước những vụ gian lận, sửa điểm sẽ khiến cho xã hội đặt ra những câu hỏi, nghi vấn không biết trong những công an, bác sĩ bây giờ… bao nhiêu người đã từng được nâng điểm để “đặt” vào vị trí này. Đây phải chăng chính là nguyên nhân gây ra bao nhiêu cái chết vô lý khi bác sĩ tiêm nhầm thuốc, phẫu thuật nhầm bộ phận…?

Ông Đỗ Hoàng Điềm tiếp tục chuyến vận động tại Melbourne

Tiếp tục chuyến công tác tại Úc Châu, sau Brisbane, Chủ Tịch Đảng Việt Tân Đỗ Hoàng Điềm đã đến Melbourne, Tiểu Bang Victoria. Tại đây ông Điềm đã có cuộc gặp gỡ với ông Nguyễn Văn Bon, Chủ Tịch CĐ Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu và hai vị Dân Biểu Julian Hill và Luke Donnellan.