Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Hành tung ẩn hiện và lò của ông Trọng & gian lận điểm thi trung học phổ thông

Trong chương trình Câu Chuyện Trong Tuần kỳ nầy, ba cựu tù nhân chính trị gồm Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Nhà Giáo Phạm Minh Hoàng và Anh Lê Sơn bình luận về:

– Mục đích của thủ đoạn “lúc ẩn lúc hiện” của ông Trọng

– Bản chất thật của chiến dịch đốt lò của ông Trọng

– Giải pháp đối với gian lận điểm thi trung học phổ thông.

Youtube Việt Tân