Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Hệ thống đường sắt Cát Linh – Hà Đông bị đánh giá không an toàn

Cuối cùng thì kết luận của tư vấn Pháp cũng đã phải được công bố. Trong đó, liên danh ACT đã đưa ra 16 khuyến cáo dẫn đến kết luận hệ thống metro Cát Linh – Hà Đông không đạt tiêu chuẩn, không an toàn.

Youtube Việt Tân

XEM THÊM: