Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Kinh tế Việt Nam bị đình trệ vì phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc

Dịch virus Covid-19 kéo dài từ hơn 2 tháng nay khiến các giới chức y tế quốc tế lo lắng có thể phát triển thành một đại dịch, đang gây tác hại nặng nề cho nền kinh tế thế giới. Một trong những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất đó là Việt Nam, do nhà cầm quyền CSVN đã đưa nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc.

“Thoát Trung” là đề tài đã được nhiều kinh tế gia của Việt Nam bàn thảo, vận động, đặc biệt sau khi tình trạng phụ thuộc kinh tế quá nhiều vào một thị trường là Trung Quốc bắt đầu cho thấy những tác động tiêu cực lên kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Trước tình trạng “đóng băng” của nhiều ngành nghề, dịch vụ, sản xuất tại Việt Nam do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ Trung Quốc, càng cho thấy rõ hơn là Việt Nam cần phải “thoát Trung”, giảm dần sự phụ thuộc về kinh tế vào quốc gia láng giềng, để lấy lại sự độc lập tự chủ và bảo đảm an ninh quốc phòng của Việt Nam.

Nhưng liệu nhà nước cộng sản Việt Nam có dám vì lợi ích quốc gia dân tộc mà rời bỏ “chỗ dựa” đàn anh cộng sản Trung Quốc hay không?

Youtube Việt Tân