Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Lý Thái Hùng: Kinh tế Việt Nam phá sản & Đại hội 13 triển hạn vì Covid-19?

Từ một con virus vô hình, xuất hiện ở thành phố Vũ Hán vào giữa tháng Mười Một, 2019, đã tạo nên đại dịch Covid-19, lây lan tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm ảnh hưởng lên đời sống 4 tỷ người trên quả địa cầu, khi các quốc gia áp dụng biện pháp “cách ly xã hội” để ngăn ngừa sự lây nhiễm.

Trong 100 năm qua, thế giới đã trải qua ít nhất 5 trận đại dịch như Dịch cúm Tây Ban Nha, Dịch cúm Á Châu, Dịch MERS, Dịch SARS, Dịch Ebola; nhưng phải nói đây là lần đầu tiên con người rõ ràng lúng túng trong việc đối phó với một trận dịch, mà chắc chắn sẽ để lại nhiều hậu quả, sẽ làm thay đổi đời sống con người rất nhiều trên các lãnh vực kinh tế, chính trị, di chuyển, nghiên cứu và nhất là mối quan hệ toàn cầu.

Riêng Việt Nam, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn và sẽ ảnh hưởng lên đại hội đảng lần thứ 13, dự trù diễn ra vào cuối tháng Giêng, 2021. Nói cách khác là đại dịch Covid-19 chắc chắn ảnh hưởng rất lớn lên tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam, trong đó việc tổ chức đại hội 13 để chọn người thay thế TBT Nguyễn Phú Trọng có diễn ra suông sẻ hay không, là một câu hỏi lớn.

Để tìm hiểu vấn đề hậu Covid-19 xảy ra như thế nào, xin mời các bạn theo dõi phần nhận định của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư đảng Việt Tân.

Youtube Việt Tân