Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Nguyễn Phú Trọng nói tới “Biển Đông” trong Hội nghị trung ương 11 để làm gì

Ngay trong ngày khai mạc Hội Nghị Trung Ương 11, Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra một chiêu trò tuyên truyền nhằm gây sự chú ý của dư luận, bằng cách nhắc đến 2 chữ “Biển Đông”; nhưng kết luận của quần chúng vẫn là: Quá trễ, quá dở.

Trong diễn văn khai mạc Hội Nghị có mục tiêu bàn thảo về chủ trương, chính sách về các vấn đề mà đất nước phải đối mặt, trong phần chỉ đạo xem xét về kinh tế, xã hội, cũng như quản lý nhà nước, ông Trọng còn yêu cầu phải phân tích dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là về tình hình Biển Đông… để có chính sách, biện pháp phù hợp.

Câu hỏi được đặt ra là, bao năm qua Trung Quốc không che giấu ý đồ độc chiếm Biển Đông, và vấn đề Bãi Tư Chính đã diễn ra hơn 3 tháng, vậy mà tại sao đến bây giờ người đứng đầu đất nước mới kêu gọi phân tích vấn đề Biển Đông, mà cũng không cụ thể nhắc đến Bãi Tư Chính?

Youtube Việt Tân