Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Nhà giáo Phạm Minh Hoàng: Vì sao nhóm Báo Sạch bị án tù nặng như vậy

Câu Chuyện Trong Tuần: Nhà giáo Phạm Minh Hoàng nhận định về:

– bản án dành cho nhóm Báo Sạch;
– Nhóm Công tác về Giam giữ Tùy tiện, là một nhóm chuyên gia nhân quyền độc lập của Liên Hiệp Quốc (LHQ), lên tiếng bác bỏ chứng cứ mà chính quyền Việt Nam dùng để buộc tội nhà báo Phạm Đoan Trang;
– tuyên bố của Thủ Tướng Phạm Minh Chính tại Anh Quốc trước khi tham dự Hội nghị COP26 về biến đổi khí hậu; và
– nguy cơ tác động biến đổi khí hậu mà Việt Nam đối mặt.

Youtube Việt Tân

XEM THÊM: