Hội Anh Em Dân Chủ

Tháng Tư và chân lý của cộng sản

Tháng Tư này, tòa án cộng sản đưa những người yêu nước ra xét xử, nơi công lý chỉ thực hiện dựa trên chủ trương, chỉ thị của đảng cộng sản, nơi hợp pháp hóa bỏ tù người công chính.

Bản lĩnh Phạm Văn Trội và anh em trong Hội Anh Em Dân Chủ

Phạm Văn Trội là một người kiệm lời, khiêm tốn và rất bản lĩnh. Đó là những gì tôi cảm nhận về anh. So với bề dày đấu tranh dân chủ với anh, tôi chỉ là một đứa trẻ mới tập đi, tập nói.

Về phiên xử các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ

Đảng Việt Tân tố cáo trước công luận việc đưa 6 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ (HAEDC) ra tòa án sơ thẩm vào ngày 5 tháng 4 là hành động chà đạp nhân quyền và là thủ đoạn của chế độ độc tài CSVN nhằm triệt hạ tiềm lực của phong trào dân chủ Việt Nam.