vi phạm nhân quyền

Biểu tình phản đối ông Nguyễn Phú Trọng tại Paris

Vào sáng thứ Hai 26/3/2018, đại diện của nhiều đoàn thể, đảng phái, các nhân sĩ và đồng hương từ khắp nơi đã tham dự cuộc biểu tình trước Tòa Đại sứ CSVN để phản đối chuyến viếng thăm Pháp của ông Nguyễn Phú Trọng.

Giáng Sinh buồn

Giáng sinh lần thứ 2017 sắp tới. Tuy không phải là đất nước phổ biến quốc đạo là Công giáo hay Tin Lành, nhưng với