Thông Báo

Chúc Mừng Năm Mới

Trước thềm năm mới Xuân Bính Tuất 2006 Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng xin gởi đến quý vị lãnh đạo tinh thần các