chống luật dẫn độ

Một người biểu tình nhặt lựu đạn cay và ném trả cảnh sát. Ảnh: Billy H.C. Kwok/Getty Images

Dân Hồng Kông làm thế giới ngạc nhiên

Nhiều người cũng cho rằng dân Việt Nam hiện nay chỉ lo làm ăn, không quan tâm đến chính trị. Tháng Sáu năm ngoái, người Việt Nam đã cho thấy thành kiến đó sai lầm. Người Việt đã biểu tình từ Bắc vào Nam phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng. Nhưng dân Việt Nam đâu có kém thông minh hơn dân Hong Kong, đâu có thiếu dũng cảm nếu so sánh với dân Hong Kong?

Dân Hong Kong tiếp tục cuộc đấu tranh chống Dự Luật Dẫn Độ. Ảnh: FB Việt Tân

Hong Kong đang trên bờ vực thẳm!

Điều quan trọng mà theo những người biểu tình phản đối là tinh thần pháp trị, sự độc lập của hệ thống tư pháp và quyền được xét xử tự do công bằng của Hong Kong sẽ bị ảnh hưởng. Ước tính đã có tới khoảng 1 triệu người dân đặc khu hành chính này xuống đường phản đối Dự Luật Dẫn Độ. Hiện vẫn có hàng nghìn người trang bị bảo hộ ngồi bên ngoài toà nhà Legco, để sẵn sàng đối đầu nếu xảy ra kịch bản đụng độ với cảnh sát.