Tổ chức Ân Xá Quốc Tế: Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền trong Luật An Ninh Mạng

Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) trong thư ngỏ đề ngày 18/10/2018 gửi đến các Đại biểu quốc hội Việt Nam nhóm họp quốc hội kỳ 6 ở Hà Nội nêu lên quan ngại rằng Luật An Ninh Mạng không tuân thủ luật pháp quốc tế và chính Hiến Pháp năm 2013 của Việt Nam và thúc giục Quốc Hội Việt Nam có những biện pháp có hiệu lực tức thì để ngăn ngừa những nguy hại đến nhân quyền mà  luật này có thể gây ra.

Dưới đây là nội dung Thư Ngỏ của tổ chức Ân Xá Quốc Tế do BBT Web Việt Tân chuyển ngữ. (Nguyên bản Anh ngữ ở dưới cùng)

***

18 tháng Mười, 2018

Kính gởi các Đại biểu Quốc Hội Việt Nam,

THƯ NGỎ: VIỆT NAM PHẢI TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN TRONG LUẬT AN NINH MẠNG

Amnesty International xin bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về Luật An Ninh Mạng và kêu gọi Quốc Hội Việt Nam có những biện pháp có hiệu lực tức thì để ngăn ngừa những nguy hại đến nhân quyền mà Luật này có thể gây ra.

Hiện nay, hơn 60 triệu người dân tại Việt Nam dùng internet làm nơi chính yếu để biểu đạt ý kiến, quan điểm và tiếp cận thông tin. Mạng internet đóng vai trò then chốt đối với Việt Nam về mặt phát triển kinh tế và xã hội. Vì vậy chúng tôi rất quan ngại nếu được áp dụng như hiện nay thì luật này sẽ đưa đến những giới hạn và vi phạm đến quyền biểu đạt, quyền riêng tư và quyền tự do thông tin cũng như những quyền con người cơ bản khác. Là một thành viên của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), Việt Nam có nghĩa vụ pháp lý phải bảo đảm quyền tự do biểu đạt và quyền riêng tư, cả trên mạng lẫn ngoài đời thực. Luật nhân quyền quốc tế cho phép có thể hạn chế phần nào quyền thực thi quyền biểu đạt. Tuy nhiên, những hạn chế nếu có chỉ có thể áp dụng được nếu, thứ nhất, luật pháp cho phép; thứ nhì, với mục đích bảo vệ an ninh quốc gia hoặc an toàn công cộng, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức hoặc quyền hạn và uy tín của người khác; và thứ ba, cần thiết và tương xứng với mục đích vừa nêu. Mọi hạn chế áp đặt mà không thoả đáng với tất cả yếu tố của “phép thử ba vế” này trở thành vi phạm của những quyền hạn này.

Amnesty International quan ngại rằng Luật An Ninh Mạng không tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến Pháp năm 2013 của Việt Nam. Chúng tôi quan tâm đặc biệt đến một số điều khoản được dùng để giới hạn và hình sự hóa quyền biểu đạt trên mạng trong Bộ luật Hình sự năm 2015. Điển hình là Điều 8 liệt kê các hành vi và hoạt động như “xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, và “thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế-xã hội”. Điều khoản này được viết một cách mơ hồ và cho phép giới chức trách quyền hạn quá mức và tùy tiện khi quyết định hành vi nào được cho là ngăn cấm. Điều 16 quy định một cách bao quát về những gì cấu thành hành vi tuyên truyền chống nhà nước, bao gồm “Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc”. Điều khoản này không đủ chính xác để một cá nhân có thể điều chỉnh hành vi của mình.

Chúng tôi cũng rất quan ngại về Dự thảo Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật An Ninh Mạng sẽ áp đặt thêm nhiều giới hạn về tự do trên mạng và có thể gây tác động mạnh đến nhân quyền trên mạng tại Việt Nam. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến Điều 58, khoản 5 trong Dự thảo, buộc các công ty internet hoạt động tại Việt Nam phải lưu trữ và cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho Cục An Ninh Mạng khi được yêu cầu. Các công ty này có lẽ sẽ bị phạt nặng nếu không tuân thủ và ngoài ra không có sự minh bạch về việc sử dụng các thông tin này bởi chính quyền.

Trước phiên họp cuối của Quốc Hội trong năm 2018, chúng tôi kêu gọi quý vị có biện pháp có hiệu lực ngay lập tức để bảo đảm Luật An Ninh Mạng và Nghị định Hướng dẫn thi hành phải tôn trọng và bảo vệ quyền hạn của tất cả người dân Việt Nam. Để đạt những điều này, chúng tôi kêu gọi tất cả dân biểu Quốc Hội Việt Nam hãy:

– Hoãn ngay lập tức việc thực hiện Luật An Ninh Mạng trong khi chờ duyệt xét lại để điều chỉnh cho phù hợp với chuẩn mực và luật pháp nhân quyền quốc tế.

– Làm một cuộc duyệt xét kỹ lưỡng Luật An Ninh Mạng và Nghị định Hướng dẫn thi hành để bảo đảm chúng tuân thủ theo pháp luật nhân quyền quốc tế và đặc biệt là:

  • Hủy bỏ hoặc sửa Điều 8 và 16 để phù hợp với chuẩn mực và luật pháp nhân quyền quốc tế về tự do biểu đạt;
  • Kèm theo những điều khoản đặc biệt để đề phòng việc áp dụng luật tùy tiện và phân biệt đối xử;
  • Bỏ hết những điều khoản buộc các công ty internet hoặc công nghệ phải cung cấp thông tin cá nhân mà không có những điều khoản bảo vệ để ngừa lạm dụng, kể cả, nhưng không giới hạn bởi, yêu cầu có trát lệnh từ cơ quan độc lập dựa vào lý do tình nghi phạm pháp cho từng trường hợp một.

– Duyệt xét lại tất cả các luật bao gồm Điều 109, 117 và 331 của Bộ Luật Hình Sự 2015 giới hạn quyền tự do biểu đạt. Điều chỉnh lại để phù hợp với chuẩn mực và luật pháp nhân quyền quốc tế.

– Kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện các tù nhân lương tâm tại Việt Nam.

Chúng tôi mong có cơ hội để cung cấp thêm thông tin về những đề nghị này và những biện pháp khác để cải thiện việc tôn trọng quyền tự do biểu đạt và quyền riêng tư tại Việt Nam. Tôi sẵn sàng để trả lời và cung cấp thêm thông tin nếu quý vị cần.

Trân trọng.

Nicholas Bequelin
Giám Đốc Khu Vực, Đông Nam Á và Thái Bình Dương
Ân Xá Quốc Tế

***

Bản Anh ngữ:

Ref.:ASA 41/9258/2018

National Assembly of Viet Nam
Doc Lap Street,
Quan Thanh, Ba Dinh,
Hanoi
Socialist Republic of Viet Nam

18 October 2018

Dear members of the Vietnamese National Assembly,

OPEN LETTER: VIET NAM MUST RESPECT HUMAN RIGHTS IN THE CYBERSECURITY LAW

Amnesty International would like to express our grave concerns regarding the proposed Cybersecurity Law, and to urge the Vietnamese National Assembly to take immediate and effective steps to protect against the harms to human rights it may cause.

Currently, more than 60 million people in Viet Nam use the internet which is the main platform where people express ideas, opinions and excess information. The internet is central to Viet Nam’s economic and social development. We are therefore deeply concerned that if implemented in its current form, this law would lead to restrictions and violations of the rights to freedom of expression, privacy, and freedom of information as well as other human rights. As a state party to the ICCPR, Viet Nam is legally bound to guarantee the rights to freedom of expression, both online and offline, and to privacy. International human rights law allows for the exercise of the right to freedom of expression to be subject to some restrictions. However, any such restrictions are only permissible if they are, first, provided by law; second, for the purpose of protecting national security or public safety, public order, public health or morals or the rights and reputations of others; and, third, demonstrably necessary for – and proportionate to – that purpose. Any restrictions imposed which do not meet all elements of this “three-part test” constitute a violation of these rights.

Amnesty international is concerned that the Cybersecurity Law does not comply with the international law and the 2013 Constitution. In particular we are concerned with certain articles that would be used to restrict and criminalize protected expression online under the 2015 Penal Code. For example, Article 8 lists prohibited conduct and activities such as “distorting history, denying revolutionary achievements, destroying the national solidarity block,” and “providing false information, causing confusion amongst the Citizens, causing harm to socioeconomic activities”. This provision is vaguely worded and grants the authorities excessive and arbitrary power to decide what constitutes the prohibited conduct. Article 16 provides an overly-broad definition of what constitutes propaganda against the state, including “Insulting the [Vietnamese] people, the national flag, national emblem, national anthem, great men, leaders, famous people or national heroes”. It is not sufficiently precise as to enable an individual to regulate his or her conduct”.

We are also deeply concerned about the draft Decree for implementation of the Cybersecurity Law which would impose further restrictions to online freedoms and could have a chilling impact on human rights online in Viet Nam. We are especially concerned about draft Article 58(5), which would compel all internet companies operating in Viet Nam to save and hand over users’ personal data to the Cybersecurity Department upon request. Companies are likely to be liable for substantial penalties if they fail to do so and there is no transparency about how the data will be used by the authorities.

Ahead of the last meeting of the National Assembly in 2018, we are urging you to take immediate and effective action to ensure that the new Cybersecurity Law and its implementation decree respect and protect the rights of all people in Viet Nam to do this, we urge all members of the Viet Nam national Assembly to:

– Immediately suspend the implementation of the Cybersecurity Law pending a full review to bring it in line with international human right law and standards;

– Undertake a thorough review of the Cybersecurity Law and the implementing Decree to ensure they comply with international human rights law, and in particular:

  • Repeal or amend Articles 8 and 16 so that they are in line with the international human rights law and standards governing freedom of expression;
  • Include specific safeguards against arbitrary and discriminatory application of the law
  • Remove all provisions which would compel internet or tech companies to disclose personal data without adequate safeguards to prevent abuse, including, but not limited to, a requirement for an independently authorized warrant based on individualized reasonable suspicion of criminal wrongdoing.

– Undertake a review of all laws including Articles 109, 117 and 331 of the 2015 Penal Code which restrict the right to freedom of expression to bring them in line with international human rights law and standards.

-Call for the immediate and unconditional release of all prisoners of conscience in Viet Nam.

We would welcome the opportunity provide more information on these recommendations and other measures to improve respect for the rights to freedom of expression and privacy in Viet Nam. I remain at your disposal should you have any questions or require further information.

Sincerely

Nicholas Bequelin
Regional Director, South East Asia and the Pacific
Amnesty International

Nguồn: Amnesty International

 

BÀI MỚI

Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Diễn Đàn Hương Sơn kỳ 9. Ảnh: Taiwan News

Bộ Trưởng Ngô Xuân Lịch á khẩu tại diễn đàn Hương Sơn*

Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hòa đã tuyên bố: “Các đảo ở Biển Đông và đảo Điếu Ngư là những phần lãnh thổ không thể thay đổi của Trung Quốc. Chúng tôi thậm chí sẽ không cho phép lấy đi một tấc lãnh thổ mà tổ tiên của chúng tôi đã để lại,” Tuy nhiên, trong phát biểu của mình tại diễn đàn này, Ngô Xuân Lịch không hề nói được một câu khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và các đảo ở Biển Đông. Càng không một lời nhắc đến hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam tại bãi Tư Chính đang diễn ra từ đầu tháng Bảy đến nay của phía Trung Cộng.

Diễn Đàn Hương Sơn kỳ thứ 9 tại Bắc Kinh diễn ra từ ngày 20 đến 22/10/2019. Ảnh: Reuters.

Sự hèn nhát của lãnh đạo CSVN tại Diễn Đàn Hương Sơn

Tại Diễn Đàn Hương Sơn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch đọc như học thuộc lòng “Lập trường của Việt Nam là ủng hộ và bảo vệ quyền tự do đi lại, an toàn hàng hải trên Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế…” Đây không phải là lần đầu tiên mà lập trường của Việt Nam tỏ ra quá nhún nhường đến mức bị đánh giá là yếu hèn trước sự ngang ngược của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.

Đừng lải nhải mà hãy hành động vì chủ quyền đất nước

Nhiều tờ rơi đòi kiện Trung Quốc (VN-K-TQ) đang được người dân kẻ, vẽ, dán khắp nơi để kêu gọi sự đồng lòng của toàn dân chống kẻ thù phương Bắc. Vậy nhà cầm quyền Việt Nam có dám kiện Trung Quốc không? Đây là một câu hỏi mang tính nan đề khó có đáp án đối với nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tuyên bố tại Diễn Đàn Hương Sơn, Bắc Kinh trước sự hiện diện của Đại Tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN hôm 21/10/2019. Ảnh: FB Việt Tân.

Tướng Trung Quốc lộng ngôn về chủ quyền Biển Đông trước mũi Bộ Trưởng Xuân Lịch

“Các đảo ở Biển Đông và quần đảo Điếu Ngư (ở biển Hoa Đông) là những phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Chúng tôi sẽ không cho phép dù chỉ một tấc lãnh thổ mà tổ tiên của chúng tôi đã để lại bị lấy đi,” Thượng Tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố bất chấp sự hiện diện của Đại Tướng Ngô Xuân Lịch và phái đoàn quân sự cấp cao Việt Nam tại diễn đàn Hương Sơn ở Bắc Kinh hôm 21 tháng Mười, 2019.