Tổ chức Ân Xá Quốc Tế: Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền trong Luật An Ninh Mạng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) trong thư ngỏ đề ngày 18/10/2018 gửi đến các Đại biểu quốc hội Việt Nam nhóm họp quốc hội kỳ 6 ở Hà Nội nêu lên quan ngại rằng Luật An Ninh Mạng không tuân thủ luật pháp quốc tế và chính Hiến Pháp năm 2013 của Việt Nam và thúc giục Quốc Hội Việt Nam có những biện pháp có hiệu lực tức thì để ngăn ngừa những nguy hại đến nhân quyền mà  luật này có thể gây ra.

Dưới đây là nội dung Thư Ngỏ của tổ chức Ân Xá Quốc Tế do BBT Web Việt Tân chuyển ngữ. (Nguyên bản Anh ngữ ở dưới cùng)

***

18 tháng Mười, 2018

Kính gởi các Đại biểu Quốc Hội Việt Nam,

THƯ NGỎ: VIỆT NAM PHẢI TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN TRONG LUẬT AN NINH MẠNG

Amnesty International xin bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về Luật An Ninh Mạng và kêu gọi Quốc Hội Việt Nam có những biện pháp có hiệu lực tức thì để ngăn ngừa những nguy hại đến nhân quyền mà Luật này có thể gây ra.

Hiện nay, hơn 60 triệu người dân tại Việt Nam dùng internet làm nơi chính yếu để biểu đạt ý kiến, quan điểm và tiếp cận thông tin. Mạng internet đóng vai trò then chốt đối với Việt Nam về mặt phát triển kinh tế và xã hội. Vì vậy chúng tôi rất quan ngại nếu được áp dụng như hiện nay thì luật này sẽ đưa đến những giới hạn và vi phạm đến quyền biểu đạt, quyền riêng tư và quyền tự do thông tin cũng như những quyền con người cơ bản khác. Là một thành viên của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), Việt Nam có nghĩa vụ pháp lý phải bảo đảm quyền tự do biểu đạt và quyền riêng tư, cả trên mạng lẫn ngoài đời thực. Luật nhân quyền quốc tế cho phép có thể hạn chế phần nào quyền thực thi quyền biểu đạt. Tuy nhiên, những hạn chế nếu có chỉ có thể áp dụng được nếu, thứ nhất, luật pháp cho phép; thứ nhì, với mục đích bảo vệ an ninh quốc gia hoặc an toàn công cộng, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức hoặc quyền hạn và uy tín của người khác; và thứ ba, cần thiết và tương xứng với mục đích vừa nêu. Mọi hạn chế áp đặt mà không thoả đáng với tất cả yếu tố của “phép thử ba vế” này trở thành vi phạm của những quyền hạn này.

Amnesty International quan ngại rằng Luật An Ninh Mạng không tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến Pháp năm 2013 của Việt Nam. Chúng tôi quan tâm đặc biệt đến một số điều khoản được dùng để giới hạn và hình sự hóa quyền biểu đạt trên mạng trong Bộ luật Hình sự năm 2015. Điển hình là Điều 8 liệt kê các hành vi và hoạt động như “xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, và “thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế-xã hội”. Điều khoản này được viết một cách mơ hồ và cho phép giới chức trách quyền hạn quá mức và tùy tiện khi quyết định hành vi nào được cho là ngăn cấm. Điều 16 quy định một cách bao quát về những gì cấu thành hành vi tuyên truyền chống nhà nước, bao gồm “Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc”. Điều khoản này không đủ chính xác để một cá nhân có thể điều chỉnh hành vi của mình.

Chúng tôi cũng rất quan ngại về Dự thảo Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật An Ninh Mạng sẽ áp đặt thêm nhiều giới hạn về tự do trên mạng và có thể gây tác động mạnh đến nhân quyền trên mạng tại Việt Nam. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến Điều 58, khoản 5 trong Dự thảo, buộc các công ty internet hoạt động tại Việt Nam phải lưu trữ và cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho Cục An Ninh Mạng khi được yêu cầu. Các công ty này có lẽ sẽ bị phạt nặng nếu không tuân thủ và ngoài ra không có sự minh bạch về việc sử dụng các thông tin này bởi chính quyền.

Trước phiên họp cuối của Quốc Hội trong năm 2018, chúng tôi kêu gọi quý vị có biện pháp có hiệu lực ngay lập tức để bảo đảm Luật An Ninh Mạng và Nghị định Hướng dẫn thi hành phải tôn trọng và bảo vệ quyền hạn của tất cả người dân Việt Nam. Để đạt những điều này, chúng tôi kêu gọi tất cả dân biểu Quốc Hội Việt Nam hãy:

– Hoãn ngay lập tức việc thực hiện Luật An Ninh Mạng trong khi chờ duyệt xét lại để điều chỉnh cho phù hợp với chuẩn mực và luật pháp nhân quyền quốc tế.

– Làm một cuộc duyệt xét kỹ lưỡng Luật An Ninh Mạng và Nghị định Hướng dẫn thi hành để bảo đảm chúng tuân thủ theo pháp luật nhân quyền quốc tế và đặc biệt là:

  • Hủy bỏ hoặc sửa Điều 8 và 16 để phù hợp với chuẩn mực và luật pháp nhân quyền quốc tế về tự do biểu đạt;
  • Kèm theo những điều khoản đặc biệt để đề phòng việc áp dụng luật tùy tiện và phân biệt đối xử;
  • Bỏ hết những điều khoản buộc các công ty internet hoặc công nghệ phải cung cấp thông tin cá nhân mà không có những điều khoản bảo vệ để ngừa lạm dụng, kể cả, nhưng không giới hạn bởi, yêu cầu có trát lệnh từ cơ quan độc lập dựa vào lý do tình nghi phạm pháp cho từng trường hợp một.

– Duyệt xét lại tất cả các luật bao gồm Điều 109, 117 và 331 của Bộ Luật Hình Sự 2015 giới hạn quyền tự do biểu đạt. Điều chỉnh lại để phù hợp với chuẩn mực và luật pháp nhân quyền quốc tế.

– Kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện các tù nhân lương tâm tại Việt Nam.

Chúng tôi mong có cơ hội để cung cấp thêm thông tin về những đề nghị này và những biện pháp khác để cải thiện việc tôn trọng quyền tự do biểu đạt và quyền riêng tư tại Việt Nam. Tôi sẵn sàng để trả lời và cung cấp thêm thông tin nếu quý vị cần.

Trân trọng.

Nicholas Bequelin
Giám Đốc Khu Vực, Đông Nam Á và Thái Bình Dương
Ân Xá Quốc Tế

***

Bản Anh ngữ:

Ref.:ASA 41/9258/2018

National Assembly of Viet Nam
Doc Lap Street,
Quan Thanh, Ba Dinh,
Hanoi
Socialist Republic of Viet Nam

18 October 2018

Dear members of the Vietnamese National Assembly,

OPEN LETTER: VIET NAM MUST RESPECT HUMAN RIGHTS IN THE CYBERSECURITY LAW

Amnesty International would like to express our grave concerns regarding the proposed Cybersecurity Law, and to urge the Vietnamese National Assembly to take immediate and effective steps to protect against the harms to human rights it may cause.

Currently, more than 60 million people in Viet Nam use the internet which is the main platform where people express ideas, opinions and excess information. The internet is central to Viet Nam’s economic and social development. We are therefore deeply concerned that if implemented in its current form, this law would lead to restrictions and violations of the rights to freedom of expression, privacy, and freedom of information as well as other human rights. As a state party to the ICCPR, Viet Nam is legally bound to guarantee the rights to freedom of expression, both online and offline, and to privacy. International human rights law allows for the exercise of the right to freedom of expression to be subject to some restrictions. However, any such restrictions are only permissible if they are, first, provided by law; second, for the purpose of protecting national security or public safety, public order, public health or morals or the rights and reputations of others; and, third, demonstrably necessary for – and proportionate to – that purpose. Any restrictions imposed which do not meet all elements of this “three-part test” constitute a violation of these rights.

Amnesty international is concerned that the Cybersecurity Law does not comply with the international law and the 2013 Constitution. In particular we are concerned with certain articles that would be used to restrict and criminalize protected expression online under the 2015 Penal Code. For example, Article 8 lists prohibited conduct and activities such as “distorting history, denying revolutionary achievements, destroying the national solidarity block,” and “providing false information, causing confusion amongst the Citizens, causing harm to socioeconomic activities”. This provision is vaguely worded and grants the authorities excessive and arbitrary power to decide what constitutes the prohibited conduct. Article 16 provides an overly-broad definition of what constitutes propaganda against the state, including “Insulting the [Vietnamese] people, the national flag, national emblem, national anthem, great men, leaders, famous people or national heroes”. It is not sufficiently precise as to enable an individual to regulate his or her conduct”.

We are also deeply concerned about the draft Decree for implementation of the Cybersecurity Law which would impose further restrictions to online freedoms and could have a chilling impact on human rights online in Viet Nam. We are especially concerned about draft Article 58(5), which would compel all internet companies operating in Viet Nam to save and hand over users’ personal data to the Cybersecurity Department upon request. Companies are likely to be liable for substantial penalties if they fail to do so and there is no transparency about how the data will be used by the authorities.

Ahead of the last meeting of the National Assembly in 2018, we are urging you to take immediate and effective action to ensure that the new Cybersecurity Law and its implementation decree respect and protect the rights of all people in Viet Nam to do this, we urge all members of the Viet Nam national Assembly to:

– Immediately suspend the implementation of the Cybersecurity Law pending a full review to bring it in line with international human right law and standards;

– Undertake a thorough review of the Cybersecurity Law and the implementing Decree to ensure they comply with international human rights law, and in particular:

  • Repeal or amend Articles 8 and 16 so that they are in line with the international human rights law and standards governing freedom of expression;
  • Include specific safeguards against arbitrary and discriminatory application of the law
  • Remove all provisions which would compel internet or tech companies to disclose personal data without adequate safeguards to prevent abuse, including, but not limited to, a requirement for an independently authorized warrant based on individualized reasonable suspicion of criminal wrongdoing.

– Undertake a review of all laws including Articles 109, 117 and 331 of the 2015 Penal Code which restrict the right to freedom of expression to bring them in line with international human rights law and standards.

-Call for the immediate and unconditional release of all prisoners of conscience in Viet Nam.

We would welcome the opportunity provide more information on these recommendations and other measures to improve respect for the rights to freedom of expression and privacy in Viet Nam. I remain at your disposal should you have any questions or require further information.

Sincerely

Nicholas Bequelin
Regional Director, South East Asia and the Pacific
Amnesty International

Nguồn: Amnesty International

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một bản đồ được gọi là "chuẩn" của Trung Quốc, với chú thích "Trung Quốc không có phần nào bị bỏ sót" trên Sina Weibo. (Web Việt Tân edited)

Bắc Kinh mở chiến dịch tuyên chiến với các bản đồ “thiếu đường lưỡi bò”

Hôm 26/5, tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Trung Quốc cho biết, chính quyền thủ đô Bắc Kinh sẽ khởi động chiến dịch tuyên chiến với tất cả các bản đồ “có vấn đề,” bao gồm các bản đồ “thiếu đường chín đoạn,” đe dọa đến sự thống nhất chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

Các bản đồ “có vấn đề” được giới chức nước này xác định là bản đồ mô tả không chính xác lãnh thổ của Trung Quốc, bao gồm Đài Loan, các đảo ở Biển Đông, đường chín đoạn (đường lưỡi bò), và cả việc viết không đúng tên gọi các đảo…

Cảnh sát Hong Kong trang bị đầy đủ chuẩn bị đối phó với người biểu tình. Ảnh: AP Photo/Vincent Yu

Hong Kong và thế khó của Hoa Kỳ

Giải pháp tốt nhất có lẽ là Washington, thay vì trừng phạt Hong Kong, phải có áp lực trực tiếp với Bắc Kinh để buộc Trung Quốc phải tôn trọng cam kết “một quốc gia, hai hệ thống,” tôn trọng quyền tự trị của Hong Kong.

Người dân Hong Kong biểu tình phản đối dự luật an ninh, hôm 24/05/2020. Ảnh: Reuters

Vì sao Bắc Kinh m­uốn thông qua Dự Luật An Ninh Quốc Gia phiên bản Hong Kong?

Bắc Kinh lo sợ phe dân chủ tiếp tục giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hội Đồng Lập Pháp Hong Kong vào tháng Chín tới đây, sẽ không chỉ trở thành lực đối đầu với chính quyền Bắc Kinh mà còn liên kết với chính quyền Đài Loan chống lại các biện pháp kiểm soát của Hoa Lục.

Trong nỗi hoảng loạn đó, Tập Cận Bình muốn áp đặt một lần nữa dự luật an ninh quốc gia phiên bản Hong Kong, để không chỉ đàn áp phe dân chủ mà tìm cách vô hiệu hóa mọi cuộc biểu tình của người dân Hong Kong trong nhiều thập niên qua.

Ủy Ban Bảo Vệ các Nhà Báo: Hai nhà báo Việt Nam bị bắt vì bị cáo buộc tội chống đối nhà nước

Ông Shawn Crispin, đại diện cao cấp của Ủy Ban Bảo Vệ các Nhà Báo (CPJ) tại Đông Nam Á nói rằng: “Hai nhà báo Nguyễn Tường Thụy và Phạm Chí Thành cần được trả tự do ngay lập tức và tất cả các cáo buộc đối với họ phải được xoá bỏ. Việt Nam phải ngừng đối xử với các nhà báo độc lập như là những kẻ thù của nhà nước, và phải cho phép báo chí tự do làm việc mà không sợ bị vu cáo tội và bị bỏ tù.”