Hoàng Tứ Duy

Tân Lãnh Đạo Đảng Việt Tân nhiệm kỳ 2022-2025. Ảnh: Việt Tân

Tân Lãnh Đạo của Đảng Việt Tân nhiệm kỳ 2022-2025

Đảng Việt Tân vừa kết thúc Đại Hội Đảng lần thứ 9 tại miền Bắc California với ba trọng tâm chính: Lượng duyệt tình hình đấu tranh và những nỗ lực của Việt Tân trong công cuộc dân chủ hóa Việt Nam; thông qua những chính sách và một số kế hoạch công tác nhằm phát huy sức mạnh đối kháng của người dân trước sự đàn áp, khủng bố của bộ máy bạo lực CSVN; và bầu ra thành phần nhân sự mới để lãnh đạo Việt Tân trong nhiệm kỳ 3 năm tới (2022-2025).

Hình ông Hoàng Tứ Duy (thứ ba, từ trái) chụp cùng GS Vũ Quý Kỳ (bìa phải) và phu nhân tại Tòa Bạch Ốc thời Tổng Thống George W. Bush ngày 17/5/2002. Ảnh do ông Hoàng Tứ Duy cung cấp

Tâm Thư Gửi Bác Vũ Quý Kỳ

Còn về những phần từ bất hảo, trộm cướp, phá phách, hôi của (looting), cháu đồng ý với bác đây là hiện tượng xấu, phải lên án và đem ra trước pháp luật. Nhưng chúng ta không nên đồng hóa đại đa số người biểu tình ôn hoà cho mục tiêu chính đáng với một thiểu số nhỏ phạm pháp, trộm cướp. Cũng giống như bác Vũ Quý Kỳ đã tách biệt hành động phạm pháp của một số cá nhân cảnh sát với trách nhiệm của cả cơ quan cảnh sát, thì chúng ta cũng nên tách biệt bọn trộm cướp với người biểu tình.

Ông Hoàng Tứ Duy (thứ nhì từ phải) cùng các nhà hoạt động nhân quyền gặp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ (National Security Council — NSC). Nhân vật đứng ở giữa (cầm hồ sơ) là Matthew Pottinger, hiện là Phó Cố vấn An ninh Quốc gia.

Việt Báo phỏng vấn ông Hoàng Tứ Duy về Phong Trào Black Lives Matter

Là một tổ chức đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam, với chủ trương Đấu tranh bất bạo động, đảng Việt Tân đã từng lên tiếng ủng hộ các phong trào biểu tình của người dân như ở Hong Kong.

Chúng tôi (pv Việt Báo) có cuộc phỏng vấn với ông Hoàng Tứ Duy, Phát ngôn nhân Đảng Việt Tân, về nhận xét của ông đối với phong trào Black Lives Matter và sự tham gia của giới trẻ Việt Nam trong các cuộc xuống đường đòi công lý cho người Mỹ da đen.