tham nhũng

Chuyện nghĩa trang…

Thoạt nghĩ, bệnh viện là nơi con người gần gũi với cái chết nhất, nhưng cũng bệnh viện, là nơi con người đánh nhau với

Tứ trụ và lợi ích nhóm

Lần đầu tiên nhóm từ “lợi ích nhóm” được nghe từ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông phát biểu kết thúc Hội nghị

Góc Nhìn Việt Tân: Viễn cảnh Việt Nam 2018

Kathy Triệu phỏng vấn ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Đảng Việt Tân | Việt Nam đã trải qua một năm 2017 đầy biến động. Viễn cảnh của Việt Nam năm 2018 theo cái nhìn của Ông, và phương hướng đấu tranh của Việt Tân trong thời gian tới.

Chuông nguyện hồn ai?

Những gì mà người ta đang chứng kiến ở “đấu trường sinh tử” chính trị Việt Nam là chưa từng có, kể từ sự kiện

Tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Tài liệu tố giác Nguyễn Chí Vịnh

Về chính trị cách mạng và nghiệp vụ tình báo cách mạng, Nguyễn Chí Vịnh không giỏi song nhờ hoạt ngôn nên được nhiều người lầm tưởng là giỏi. Có rất nhiều cách để xác nhận điều này: cho Nguyễn Chí Vịnh làm bài kiểm tra, đọc các nghị quyết, kế hoạch công tác, công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, luận án, luận văn… mà Nguyễn Chí Vịnh là tác giả, đồng tác giả, chủ biên, chủ nhiệm…