Thời Sự

Những Giải Nobel Năm 2004

Các vị nhận giải Nobel ngồi ở hàng ghế đỏ bên trái. Hoàng tộc Thụy Điển ngồi bên phải. Hàng năm cứ vào tháng 10,