Email đến bạn bè bài viết:

Lm. Antôn Đặng Hữu Nam gửi công văn phúc đáp công văn của UBND tỉnh nghệ An


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)