Email đến bạn bè bài viết:

Ông Macron trở thành Tổng Thống Pháp trẻ tuổi nhất


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)