Email đến bạn bè bài viết:

GS Phạm Minh Hoàng tuyên bố từ bỏ quốc tịch Pháp


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)