Email đến bạn bè bài viết:

Mẹ TNLT Nguyễn Văn Oai chia sẻ về cuộc thăm gặp con tại trại giam


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)