Ý kiến độc giả:

Phải đóng cửa Công Ty Formosa Hà Tĩnh

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.


Thân bài của thư tín:

Tên (hay bí danh):
Địa chỉ email của bạn:Các ý kiến đã đóng góp

(Theo thứ tự từ mới nhất trở đi)

6/01/2017 @ 16:05

Có ai dám đánh cuộc rằng Formosa sẽ không còn xả độc ra biển Hà Tĩnh. Ngoài xả thải bằng chất thải nước, Formosa còn xả khói thải, cũng độc hại không kém khi khí SO2, cl2, F2, HF .v.v... sẽ gây nên những căn bệnh về đường hô hấp và ung thư phổi.

- DAO VIET